Center Microorganisms ProBio Emy, Microorganism for agriculture, animals, poeple and homeSite map

    Regulamin sklepu internetowego

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Centrum Mikroorganizmów, dostępny pod adresem www.centrummikroorganizmow.pl, prowadzony jest przez firmę "IMPERIUM" ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, NIP 7670005279, REGON 639715075                                 

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.centrummikroorganizmow.pl, w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tej strony.                                                                                    

1.3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Centrum Mikroorganizmów oznacza, że Klient akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu.                                                                                                                                                  

1.4. Ceny podane w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT, są cenami wyrażonymi w PLN, i nie uwzględniają kosztów dostawy.

1.5. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.                                                                                                      

1.6. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.                                                                                    

1.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W kolejnych podpunktach regulaminu zostały przedstawione warunki składania zamówień, form płatności, kosztów i warunków wysyłki oraz reklamacje. 

2.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia składa się poprzez witrynę sklepu internetowego, lub drogą telefoniczną pod nr: 534 022 622 oraz drogą mailową na adres biuro@centrummikroorganizmow.pl.                                                                                                

2.2. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować zamówienie do momentu wysyłki. Jeśli z jakichkolwiek powodów zmienią Państwo zdanie, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie pracownika sklepu pod nr tel. 534 022 622.                    

2.4. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia, jeśli z jakiegoś powodu towar nie będzie dostępny w magazynie, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji dla podjęcia decyzji czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.    

2.5. Zamówienia są realizowane w terminie 1- 7 dni roboczych (w przypadku zamówień z przedpłatą na konto, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie). Do czasu realizacji przesyłki należy doliczyć czas dostawy.                       

2.6.Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony Poczty Polskiej (deklarowany czas dostarczenia przesyłki 1-2 dni robocze).                                                                                  

2.7. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza : podanie danych  miejsca dostarczenia przesyłki, nr telefonu, adresu e-mail.                                                                                                                        

2.9. Towary dostarczane będą pod adres zaznaczony w formularzu.                                                                                                          

2.10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 

3.FORMY PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

3.1. Za pobraniem – zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.

3.2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.

Dane do przelewu: mBank
                          19 1140 2004 0000 3202 7622 5077
                          W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia

3.3.Płatność online. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.  Ważne! Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności online są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego.                                                                                                                                                           

Aby zminimalizować Państwa koszty zalecamy, aby wybierać formę przedpłaty na konto.

Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami związanymi z przesyłką. Jeśli będą Państwo zainteresowani dostawą zamówienia poza granice Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia warunków wysyłki (kosztów, terminu).

4.REKLAMACJE I ZWROTY

4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu.

W takim przypadku Sklep zwraca pieniądze Kupującemu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia w przypadku, gdy towar nie został jeszcze wysłany do Kupującego (oświadczenie może być telefoniczne, listowe lub poprzez e-mail) lub w przypadku, gdy towar został wysłany do Zamawiającego 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Sprzedającego. 

Koszty dostawy przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.

4.2. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zareklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (paragon, faktura proforma lub faktura VAT). Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

4.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opisy produktów umieszczonych na etykietach.

4.4. Wszystkie paczki wysylane ze CentrumMikroorganizmów są ubezpieczone, w przypadku widocznych uszkodzeń paczki prosimy odmówieć odbioru paczki i wówczas w obecności kuriera lub przedstawiciela Poczty spisać protokół szkody, będący podstawą reklamacji.

5.BEZPIECZEŃSTWO

5.1. Uzyskane dane osobowe Klienta są wykorzystywane do realizacji zamówienia.                                                          

5.2. Wszystkie dane uzyskane przez sklep Centrum Mikroorganizmów są poufne.                                          

5.3. Klient może zastrzec przy rejestracji, że chce/nie chce otrzymywać informacje marketingowe.                                    

5.4. Klient może zmieniać swoje dane podane przy rejestracji.

6.POZOSTAŁE INFORMACJE 

6.1.Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla sklepu Centrum Mikroorganizmów       

6.2. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.             

6.3.W innym przypadku będą rozstrzygane przez stosowny sąd. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej z momentem złożenia zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby sklepu Centrum Mikroorganizmów.