Centrum mikroorganizmów ProBio Emy, Mikroorganizmy dla rolnictwa, zwierząt, ludzi i domuMapa sklepu

    Regulamin sklepu internetowego

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Centrum Mikroorganizmów, dostępny pod adresem www.centrummikroorganizmow.pl, prowadzony jest przez firmę PLANETA EKO,  ul. Lubelska 65, 26-600 Radom                           

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.centrummikroorganizmow.pl, w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tej strony.                                                                                    

1.3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Centrum Mikroorganizmów oznacza, że Klient akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu.                                                                                                                                                  

1.4. Ceny podane w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT, są cenami wyrażonymi w PLN, i nie uwzględniają kosztów dostawy.

1.5. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.                                                                                                      

1.6. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.                                                                                    

1.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W kolejnych podpunktach regulaminu zostały przedstawione warunki składania zamówień, form płatności, kosztów i warunków wysyłki oraz reklamacje. 

2.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia składa się poprzez witrynę sklepu internetowego, lub drogą telefoniczną pod nr: 534 022 622 oraz drogą mailową na adres biuro@centrummikroorganizmow.pl.                                                                                                

2.2. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować zamówienie do momentu wysyłki. Jeśli z jakichkolwiek powodów zmienią Państwo zdanie, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie pracownika sklepu pod nr tel. 534 022 622.                    

2.4. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia, jeśli z jakiegoś powodu towar nie będzie dostępny w magazynie, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji dla podjęcia decyzji czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.    

2.5. Zamówienia są realizowane w terminie 1- 7 dni roboczych (w przypadku zamówień z przedpłatą na konto, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie). Do czasu realizacji przesyłki należy doliczyć czas dostawy.                       

2.6.Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony Poczty Polskiej (deklarowany czas dostarczenia przesyłki 1-2 dni robocze).                                                                                  

2.7. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza : podanie danych  miejsca dostarczenia przesyłki, nr telefonu, adresu e-mail.                                                                                                                        

2.9. Towary dostarczane będą pod adres zaznaczony w formularzu.                                                                                                          

2.10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 

3.FORMY PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

3.1. Za pobraniem – zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.

3.2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.

Dane do przelewu: mBank
                          19 1140 2004 0000 3202 7622 5077
                          W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia

3.3.Płatność online. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.  Ważne! Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności online są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego.                                                                                                                                                           

Aby zminimalizować Państwa koszty zalecamy, aby wybierać formę przedpłaty na konto.

Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami związanymi z przesyłką. Jeśli będą Państwo zainteresowani dostawą zamówienia poza granice Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia warunków wysyłki (kosztów, terminu).

4.REKLAMACJE I ZWROTY

4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu.

W takim przypadku Sklep zwraca pieniądze Kupującemu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia w przypadku, gdy towar nie został jeszcze wysłany do Kupującego (oświadczenie może być telefoniczne, listowe lub poprzez e-mail) lub w przypadku, gdy towar został wysłany do Zamawiającego 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Sprzedającego. 

Koszty dostawy przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.

4.2. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zareklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (paragon, faktura proforma lub faktura VAT). Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

4.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opisy produktów umieszczonych na etykietach.

4.4. Wszystkie paczki wysylane ze CentrumMikroorganizmów są ubezpieczone, w przypadku widocznych uszkodzeń paczki prosimy odmówieć odbioru paczki i wówczas w obecności kuriera lub przedstawiciela Poczty spisać protokół szkody, będący podstawą reklamacji.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony danych osobowych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PLANETA EKO oraz o przysługujących Państwu z tego tytułu prawach. Chcielibyśmy aby Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z naszych sklepów.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że należycie dbamy o Państwa prywatność i wykorzystujemy je do celów koniecznych z obsługą zamówień składanych przez Państwa w naszym sklepie. Jednocześnie chcieliśmy zaznaczyć, iż mają Państwo prawo wycofać zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych.

Informacja o ochronie danych osobowych

PLANETA EKO ul. Lubelska 65 26-600 Radom jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji na stronie centrummikroorganizmow.pl w celu założenia konta klienta, a także podczas realizacji zamówienia w szczególności:

 •          Imię i Nazwisko
 •          Adres zamieszkania
 •          Adres e-mail
 •          Numer telefonu

W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy także dodatkowo:

 •          NIP
 •          Adres siedziby

Państwa dane gromadzimy w następujących celach:

 •          Zawieranie i realizacja zamówień, w tym w szczególności realizacji płatności, wysyłki zamówionych towarów, a także obsługi reklamacji.
 •          Realizację obowiązków przewidzianych prawem tj. wystawianie i przechowywanie faktur, oraz innych dokumentów księgowych w celu archiwizacji.
 •          Ochrony praw PLANETA EKO m.in. w dochodzeniu zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

PLANETA EKO może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 •          Podmiotom, z którymi PLANETA EKO ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków PLANETA EKO przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu PLANETA EKO w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności PLANETA EKO może przekazywać dane podmiotom takim jak:

firmy świadczące do usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące przelewy elektroniczne, firmy zbierające opinie.

 •          Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

PLANETA EKO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PLANETA EKO wyłącznie na czas niezbędny do osiągniecia celów (dla których dane są gromadzone), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Ponadto macie państwo prawo do:

 •          dostępu do danych osobowych
 •          poprawienia danych osobowych
 •          ograniczenia danych osobowych
 •          usunięcia danych osobowych.

 

Ciasteczka (cookies)

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma PLANETA EKO wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika firma nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie.

6.POZOSTAŁE INFORMACJE 

6.1.Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla sklepu Centrum Mikroorganizmów       

6.2. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.             

6.3.W innym przypadku będą rozstrzygane przez stosowny sąd. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej z momentem złożenia zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby sklepu Centrum Mikroorganizmów.